מרסקות גזם ביתיות/קלות
מרסקות גזם גדולות
מרסקות גזם תעשייתיות
מקצצות קש ומכונות תבן
מזרעות
מבקעות גזעים
מוצרים אחרים
073-3742784

המוצרים והשירותים שלנו

השיטה המקובלת היום לפינוי גזם אינה יעילה-לא במונחים כלכליים וודאי שלא במונחים אקולוגיים. בעצם "העלמת הבעיה/הגזם" היא למעשה מייצרת שתי בעיות חמורות: דילדול החומר האורגני בגינות הישוב ויצירת נטל כלכלי (דלקים, היטלי הטמנה וכד') ואקולוגי ב"מזבלה" שם נערם הגזם בתנאים רעים. ריסוגזם מציעה את כל מגוון השירותים בכדי להתאים את מיחזור הגזם האקולוגי לגודל הישוב, לתשתית שלו וכד':
    1. תפעול מלא: ניידת פינוי, מרסקת גזם ופועלים המרסקים את הגזם בערימת האיסוף ומפזרים את רסק הגזם בישוב עצמו-בשטחים הציבוריים הפתוחים, בגינות או ברפתות/אורוות וכד'
    2. אספקת מרסקת גזם עם מפעיל:הובלת מרסקת גזם בליווי מפעיל מכונה והחזרת הכלי בסוף היום. שירות זה מאפשר לנייד את מרסקת הגזם בין נקודות איסוף הגזם
    3. שכירות: איסוף מרסקת גזם מריסוגזם והחזרה בתום השימוש תמורת דמי שכירות יומיים/שבועיים וכו'

מקצצות קש ומכונות תבן

מרסקות גזם תעשייתיות

מרסקות גזם גדולות

מרסקות גזם ביתיות/קלות

מוצרים משלימים

מבקעות גזעים

 לפרטים נוספים ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו  073-3742784  

לפרטים נוספים ויצירת קשר השאירו פרטים או חייגו
073-3742784