מרסקות גזם ביתיות/קלות
מרסקות גזם גדולות
מרסקות גזם תעשייתיות
מקצצות קש ומכונות תבן
מזרעות
מבקעות גזעים
מוצרים אחרים
073-3742784

גלרית וידאו

מרסקת גזם ביו 50

מרסקת גזם ביו 100

מרסקת גזם ביו 235

מקצצת קש TPF15

מרסקת גזם ביו 190

מרסקת גזם ביו 600

מרסקת גזם XYLOCHIP100

מבקעת גזעים לאוזיר TB

מזרעה ידנית JP-1

טרקטור 2 גלגלים

מקצצת גזם צ'יפו 15

מרסקת משטחים צ'יפר-מיקסר