מרסקות גזם ביתיות/קלות
מרסקות גזם גדולות
מרסקות גזם תעשייתיות
מקצצות קש ומכונות תבן
מזרעות
מבקעות גזעים
מוצרים אחרים
073-3742784

גלרית וידאו

מרסקת גזם ביו 50
מרסקת גזם ביו 100
מרסקת גזם ביו 235
מקצצת קש TPF15
מרסקת גזם ביו 190
מרסקת גזם ביו 600
מרסקת גזם XYLOCHIP100
מבקעת גזעים לאוזיר TB
מזרעה ידנית JP-1
טרקטור 2 גלגלים
מקצצת גזם צ'יפו 15
מרסקת משטחים צ'יפר-מיקסר