מרסקות גזם ביתיות/קלות
מרסקות גזם גדולות
מרסקות גזם תעשייתיות
מקצצות קש ומכונות תבן
מזרעות
מבקעות גזעים
מוצרים אחרים
073-3742784

התהליך

תהליך פינוי הגזם בשיטה המקובלת היום אינה יעילה – לא במונחים כלכליים וודאי שלא במונחים אקולוגיים.
בעצם "העלמת הבעיה/הגזם" היא למעשה מייצרת שתי בעיות חמורות: דילדול החומר האורגני בגינות הישוב ויצירת נטל כלכלי (דלקים, היטלי הטמנה וכד') ואקולוגי ב"מזבלה" שם נערם הגזם בתנאים רעים.

ריסוגזם מציעה את כל מגוון השירותים בכדי להתאים את מיחזור הגזם האקולוגי לגודל הישוב, לתשתית שלו וכד':

  1. תפעול מלא: ניידת פינוי, מרסקת גזם ופועלים המרסקים את הגזם בערימת האיסוף ומפזרים את רסק הגזם בישוב עצמו-בשטחים הציבוריים הפתוחים, בגינות או ברפתות/אורוות וכד'
  2. אספקת מרסקת גזם עם מפעיל:הובלת מרסקת גזם בליווי מפעיל מכונה והחזרת הכלי בסוף היום. שירות זה מאפשר לנייד את מרסקת הגזם בין נקודות איסוף הגזם.
  3. שכירות: איסוף מרסקת גזם מריסוגזם והחזרה בתום השימוש תמורת דמי שכירות יומיים/שבועיים וכו'
  • אין משאיות פינוי
  • אין אתרי הטמנה
  • אין היטלי הטמנה
  • פחות עשביה בגינות
  • פחות חומרי הדברה רעילים
  • פחות 40%+ השקייה
  • פחות נגר עילי/סחף אדמה

יותר חומר אורגני לחיפוי קרקע נעים
לאדמה ולדורכים עליה
יותר חומר גלם להכנת קומפוסט טבעי
לטובת הקהילה

התהליך כיום: פינוי גזם – סילוק מטרד

הישוב נותר "עירום" מחומר אורגני מה שמצריך שימוש בחומרי הדברה לדיכוי העשבים הגדלים על האדמה החשופה, בדשנים כימיים וקומפוסט להעשרת האדמה הענייה תוך כדי צריכת דלק, שקי פלסטיק וכמובן כסף.

הפינוי לאתרי ההטמנה ההולכים ואוזלים בארץ כרוך בהיטלי הטמנה, במשאיות, דלק, ושאר מכונות המניחות בסוף התהליך את החומר האורגני בתנאים רעים המאטים את פירוק החומר ומעודדים שחרור גזי חממה לאוויר ונוזלים מזהמים למי התהום. רק חלק קטן מהחומר חוזר למערכת דרך יצרני הקומפוסט.